Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
035 642 6061, 035 640 1600
Mobil:
0917 205 250, 0918 654 233
Fax:
044 522 2221
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Mojš 194
Sídlo:
010 01 Žilina, Dolne Rudiny 3528

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 558 4002
Mobil:
0903 958 065
Fax:
031 558 4002
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topoľčany, Veľké Bredzany 19/32
Sídlo:
955 01 Topoľčany, Veľké Bredzany 19/32

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 645 38014
Mobil:
0903 551 215
Fax:
052 776 5959
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
013 06 Terchová, Školská 144/58
Sídlo:
013 06 Terchová, Školská 144/58

Top Služby: