Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
(037) 6507017
Mobil:
00421 911 934 516
Fax:
(037) 6507018, (037) 6507018
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
976 56 Pohronská Polhora, Hlavná 90/82
Sídlo:
976 56 Pohronská Polhora, Hlavná 90/82

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 534 15079
Mobil:
0901 780 888
Fax:
02 534 17054
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 09 Bratislava, Prievozská 14/a
Sídlo:
821 09 Bratislava, Prievozská 14/a

Top Služby:

Telefónne čislo:
045 532 2372, 045 532 2373
Mobil:
0915 988 811
Fax:
035 7732 281
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Neresnícka cesta 13
Sídlo:
960 01 Zvolen, Neresnícka cesta 13

Top Služby: