Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
(032) 7794505
Mobil:
00421 905 210 139, 00421 905 812 056
Fax:
(031) 5625320, (031) 5625320
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Na Hlinách 6779/13
Sídlo:
917 01 Trnava, Na Hlinách 6779/13

Top Služby:

Telefónne čislo:
+421-907-500-300
Mobil:
(057) 7709000, (057) 7709001
Fax:
(041) 5007883, (041) 5007883
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 11 Nitra, Dunajská 14
Sídlo:
949 11 Nitra, Dunajská 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6513753
Mobil:
0903/413-880
Fax:
(031) 5508572, (031) 5508572
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 45 Malinovo, Záleská cesta 3
Sídlo:
900 45 Malinovo, Záleská cesta 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 6529161
Mobil:
0907 544 521, 0903 841 072
Fax:
(033) 7351050, (033) 7351050
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 5
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 5

Top Služby: